زمینه های فعالیت

تعمیرات و نگهداری ، ساخت و نصب

شرکت سنا اندیشه به عنوان یک شرکت توانمند در زمینه تعمیرات روزمره اساسی و ارائه خدمات نصب و راه اندازی راه های مقتصدانه و ایمنی را برای انجام تعمیرات در پیش گرفته است.

پروژه های EPC و مهندسی

شرکت سنااندیشه خدمات طراحی، مهندسی، خرید، نصب و مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را متناسب با بودجه، برنامه زمانبندی و استاندارد های مورد نیاز کارفرما ارائه می دهد.

طراحی و پیاده سازی نرم افزارها

ERP, EAM سیستم جامع مدیریت منابع CMMS سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات CIMS سیستم مدیریت خوردگی و بازرسی فنی MMS سیستم مدیریت کالا EDMSسیستم مدیریت اسناد فنی و غیر فنی سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات رایانه ای

سوابق اجرایی

گواهینامه ها

فعالیت های عمده شرکت سنا در انجام پروژه های پالایشگاهی، پتروشیمی و خطوط لوله می باشد.