زمینه های فعالیت

تعمیرات و نگهداری

شرکت سنا اندیشه به عنوان یک شرکت توانمند در زمینه تعمیرات روزمره اساسی راه های مقتصدانه و ایمنی را برای انجام تعمیرات در پیش گرفته است. تجارب 14 ساله این شرکت شامل 20 میلیون نفر ساعت کار در پالایشگاه های گاز و نفت و مجتمع های پتروشیمی کشور می باشد

مهندسی، ساخت و نصب و تأمین کالا

شرکت سنااندیشه خدمات طراحی، مهندسی، خرید، نصب و مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را متناسب با بودجه، برنامه زمانبندی و استاندارد های مورد نیاز کارفرما ارائه می دهد

طراحی و پیاده سازی نرم افزارها

ERP, EAM سیستم جامع مدیریت منابع CMMS سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات CIMS سیستم مدیریت خوردگی و بازرسی فنی MMS سیستم مدیریت کالا EDMSسیستم مدیریت اسناد فنی و غیر فنی سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات رایانه ای

سوابق اجرایی

گواهینامه ها

راهبری و تولید، تعمیر و نگهداری، بارگیری و توزین گوگرد شرکت پالایش گاز ایلام

موضوع پیمان: راهبری و تولید، تعمیر و نگهداری، بارگیری و توزین گوگرد – کارفرما: شرکت پالایش گاز ایلام مدت پیمان: 1 سال – تاریخ شروع پیمان: 1394

Read More

خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات پالایش نفت شیراز

موضوع پیمان: خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات – کارفرما: پالایش نفت شیراز مدت پیمان: 1 سال – تاریخ شروع پیمان: 1394    

Read More

تعمیر و نگهداری ادوات و تجهیزات مجتمع گاز پارس جنوبی،پالایشگاه سوم

موضوع پیمان:تعمیر و نگهداری ادوات و تجهیزات – کارفرما:مجتمع گاز پارس جنوبی،پالایشگاه سوم مدت پیمان: 2 سال – تاریخ شروع پیمان: 1394

Read More

فعالیت های عمده شرکت سنا در انجام پروژه های پالایشگاهی، پتروشیمی و خطوط لوله می باشد.