تعمیر و نگهداری ادوات و تجهیزات مجتمع گاز پارس جنوبی،پالایشگاه سوم